APK

Als uw voertuig al eerder is gekeurd, dan kunt u de vervaldatum van de APK-keuring bekijken via RDW, of u kijkt naar de datum die op het APK-keuringsrapport staat. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden. Ook kunt u hieruit aflezen hoe vaak u uw voertuig moet laten keuren.

​Voertuigsoort

Datum eerste​ toelating

Brandstofsoort​

Wanneer keuren? ​

Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)​ ​ ​ ​ ​

​Na 1 januari 2005​

Benzine, alcohol en/of elektromotor

Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar​

Na 1 januari 2005​

Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch)​

​Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar​

Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar

Alle soorten ​

​Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar

Voertuig 30 jaar of ouder

Alle soorten ​

​Eens per 2 jaar

Vóór 1 januari 1960

Alle soorten ​

​Geen APK-plicht

​Zware voertuigen (boven de 3.500 kg) ​

Na 1 januari 1960​

Alle soorten ​

Elk jaar APK​

Vóór 1 januari 1960

Alle soorten ​

Geen APK-plicht ​

Als uw voertuig voor de APK is gekeurd, ontvangt u een APK-keuringsrapport, zowel bij goedkeuring als bij afkeuring van het voertuig. Is het voertuig goedgekeurd, dan is het keuringsrapport geldig tot de vervaldatum (dus niet tot en met). U mag op de vervaldatum alleen gebruik maken van de openbare weg, om het voertuig APK te laten keuren. Op het keuringsrapport geeft de APK-keurmeester de reparatie-, afkeur-, en adviespunten aan. Adviespunten zijn gebreken die nú nog niet tot een afkeuring leiden, maar die u wel binnenkort moet vervangen of repareren. Als het voertuig is afgekeurd, staan er afkeurpunten op het rapport. Is uw voertuig afgekeurd en de APK-datum nog niet verlopen? Dan mag u niet meer op de openbare weg rijden omdat het voertuig niet voldoet aan de APK-eisen. Wel mag u naar de garage rijden om uw voertuig opnieuw APK te laten keuren.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u hier contact opnemen of bij ons langskomen.

*APK gratis bij grote onderhoudsbeurt.*